SPÓŁKA GMIN DOLNEJ ODRY Sp. z o.o.

ul. Klasztorna 1, 74-500 Chojna ( budynek Intermarche, II piętro )
tel. 885 130 170
e-mail: biuro@sgdo.pl

NIP: 8581853919
REGON: 362189741
KRS: 0000571601

Kapitał zakładowy: 5000 zł
Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego
Informacja o zmianie godzin pracy

Przetargi:


1. Dzierżawa dwóch samochodów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych
Ogłoszenie.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta.doc
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenia.doc
Załącznik nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ - umowa.pdf
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Zawiadomienie o wyborze.pdf

2. Dostawa paliwa - oleju napędowego ON
Ogłoszenie - paliwo.pdf
SIWZ- paliwo v.2.pdf
Załącznik nr 1.1 do SIWZ - oferta paliwo.docx
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenia paliwo.doc
Załącznik nr 3 do SIWZ - grupa paliwo.doc
Załącznik nr 4.1 do SIWZ - umowa paliwo.pdf
Ogłoszenie o zmianie SIWZ nr 1.pdf
Wyjaśnienie Nr 1.pdf
Ogłoszenie o zmianie SIWZ nr 2.pdf
Wyjaśnienie Nr 2.doc
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Zawiadomienie o wyborze.pdf