SPÓŁKA GMIN DOLNEJ ODRY Sp. z o.o.

ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna
tel. 885 130 170
e-mail: biuro@sgdo.pl

NIP: 8581853919
REGON: 362189741
KRS: 0000571601

Kapitał zakładowy: 5000 zł
Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego